Arena Moves 2017

Waar doen we het voor?

Share Your Energy

Arena

 

Waar doen we het voor?


Om tot een goede besteding van onze netto-opbrengsten te komen, werken wij samen met bestaande Nederlandse organisaties op MS-gebied zoals Stichting MS Research. Wij hebben hen gevraagd om ook voor dit jaar onderzoeksprojecten aan ons voor te dragen. Het heeft onze sterke voorkeur om deze gelden via de bestaande organisaties te bestemmen. Deze organisaties hebben immers reeds de juiste kennis in huis via hun Wetenschappelijke raden en Raden van Bestuur en Toezicht. Tegelijkertijd kunnen deze organisaties controles uitvoeren op de besteding van de gelden via hun bestaande governance structuur en worden er geen kosten aan de 'keten' toegevoegd.


Wij hebben hier bewust voor gekozen omdat Klimmen tegen MS en ArenA MoveS, als onderdeel van MoveS, fondsenwervende initiatieven zijn en willen blijven. Gebruik maken van bestaande organisaties voorkomt aanvullende kosten waardoor uiteindelijk meer geld kan worden besteed aan ons gezamenlijke einddoel: een MS-vrije wereld.  Voor meer informatie over de geldbesteding lees meer..